Kiến thức pháp lý

Quá trình ra sổ đỏ bạn cần biết

QUÁ TRÌNH RA SỔ TỪ ĐẤT NỀN DỰ ÁN Thủ tục làm sổ đỏ đất nền dự án do ai thực hiện? Chủ đầu tư dự án hoặc người mua

Thủ tục và khoản phí làm sổ đỏ năm 2020

Theo quy định hiện hành, người dân chỉ được nhận sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nghĩa vụ tài

Scroll to Top