Tin tức

Cập nhật những tin tức mới nhất, nổi bật nhất trong lĩnh vực bất động sản

Đất 50 năm là gì?

Đất được sử dụng vào mục đích kinh tế … thì sẽ được cấp sổ đỏ có thời hạn 50 năm. Ví dụ: đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,

Scroll to Top