Thị trường Bất động sản

Định nghĩa, đặc điểm và pháp lý của Condotel

Định nghĩa về Condotel Condotel hay còn gọi là Condo Hotel là từ được viết tắt của condo (condominium là chung cư) và hotel (khách sạn) có nghĩa là căn hộ khách sạn hoặc khách sạn chung cư.

Nền kinh tế hậu Covid sẽ thay đổi ra sao?

Đại dịch Covid đang diễn biến rất phức tạp, đang tàn phá nền kinh tế thế giới nhưng cũng khiến cho nhiều sự thay đổi đáng kinh ngạc, vượt quá

Scroll to Top