lệ phí

Những khoản tiền cần nộp khi làm sổ đỏ

Theo khoản 3 điều 98 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng

Scroll to Top