Tiến độ thanh toán tại Bien Hoa Universe Complex

Tiến độ thanh toán tại Bien Hoa Universe Complex chia ra làm 22 đợt cụ thể như sau :

Đăt cọc giữ chỗ hoặc đặt mua : 50 triệu

Thanh toán đợt 1:( bao gồm 50 triệu tiền đặt cọc): 15%

Thanh toán đợt 2:(trong vòng 45 ngày, kể từ ngày ký HĐ đặt cọc): 3%

Thanh toán đợt 3: (trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký HĐ đặt cọc): 3%

Thanh toán đợt 4: (trong vòng 135 ngày, kể từ ngày ký HĐ đặt cọc): 3%

Thanh toán đợt 5: ngay khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ: 6%

Thanh toán đợt 6: (trong vòng 2 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 3.5%

Thanh toán đợt 7 : (trong vòng 4 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 3.5%

Thanh toán đợt 8  : (trong vòng 6 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 5%

Thanh toán đợt 9  : (trong vòng 8 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 3.5%

Thanh toán đợt 10  : (trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 3.5%

Thanh toán đợt 11  : (trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 5%

Thanh toán đợt 12  : (trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 3.5%

Thanh toán đợt 13  : (trong vòng 16 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 3.5%

Thanh toán đợt 14  : (trong vòng 18 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 5%

Thanh toán đợt 15  : (trong vòng 20 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 4%

Thanh toán đợt 16  : (trong vòng 22 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 4%

Thanh toán đợt 17  : (trong vòng 24 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 5%

Thanh toán đợt 18  : (trong vòng 26 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 4%

Thanh toán đợt 19  : (trong vòng 28 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 4%

Thanh toán đợt 20  : (trong vòng 30 tháng, kể từ ngày ký HĐ mua bán): 4%

Thanh toán đợt 21 : ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ: 7%( 32 tháng kể từ ngày ký HĐMB, gia giảm 4 tháng)

Thanh toán đợt 22  : Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở: 2%

Với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chung cư Bien Hoa Universe hứa hẹn sẽ mang đến một nguồn cung tốt cho khách hàng trong năm 2021 tại Thành phố Biên Hòa.

 

 

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top